Английски по програма „Аз мога повече“


Лицензиран учебен център Нет Ит е доставчик на обучения към агенция по заетостта и като такъв е правоспособен да работи с ваучери по всички програми към ЕСФ, включително и програма „Аз мога повече“.

Курсовете по тази програма са в пакет по три нива с общ хорариум от 300 часа и се провеждат по специално подготвена програма, покриваща изискванията на европейската езикова рамка. Всеки курсист преминава обученията съгласно всички изисквания на Агенция по заетостта.

За да се запишете за обучение по английски език с ваучер по програма „Аз мога повече“, трябва да преминете тест за определяне на Вашето ниво.

За повече информация и запитвания, свържете се с нас на тел.: 02/878 05 53.