Общ английски език за всички нива


Лицензиран учебен център Нет Ит предлага обучение по общ английски език по всички нива (A1, A2, B1, B2, C1, C2) от европейската езикова рамка. Обученията се осъществяват по утвърдени учебни системи и се провеждат от преподаватели със значителен опит в преподаването на английски език както в България, така и в чужбина.

Обученията по езиковите нива започват след предварителен безплатен тест за текущото Ви ниво, което ще ни помогне заедно с Вас да подберем адекватно обучение. Така ще си гарантирате успешено преминаване по скалата на нивата.

Предлаганите от нас обучения по нивата от европейската езикова рамка се провеждат както в присъствена форма, така и в дистанционна по системи на Oxford University и Macmillan Education.

Бихте могли да се запишете за безплатен тест за определяне на Вашето ниво на тел.: 02/878 05 53.