Дистанционно обучение по Английски език


Дистанционната форма на обучение по английски език от Нет Ит се базира на последните тенденции в образованието, което ни дава възможност да предложим дистанционно обучение, което не отстъпва по нищо на присъственото.

Всеки един учебен час от програмата на избраното от Вас обучение ще се проведе на живо, с преподаватал чрез Интернет.

Този вид обучения се провеждат посредством учебните системи на издателствата на Oxford и Macmillan Education ELT.

По този начин, Вие ще се обучавате от комфорта на дома си, но в същото време ще можете да участвате активно в урока. Ще имате възможност да слушате на живо лекциите на преподавателя, да гледате видеа, да слушате аудио материали към урока заедно с другите курсисти, да задавате въпроси, да работите по групи с Вашите колеги и т.н.

Дистанционното ни обучение се провежда посредством споделяне на екрана на преподавателя в реално време и жива връзка с всички участници в обучението.

Групите се организират в определено време, обикновено вечер или през почивните дни, с цел уроците да се провеждат в удобно за Вас време. Обучението е в малки групи, с цел да осигурим индивидуален подход към всеки курсист.

Този вид обучение изисква от Вас да разполагате с компютър и микрофон.