Подготовка за IELTS


IELTS (International English Language Testing System) е интернационален стандартизиран тест по английски език за хора, на които английския не им е майчин език. Съществува от 1989. IELTS е един от най-престижните изпити по английски език в света.

Има две версии на изпита: академична и обща. Академичната е предназначена за хора, които планират да влезнат в университет или други институции за висше образование и за професионалисти, като лекари, сестри, които искат да учат или да практикуват в страна. Общата версия е за хора, които са насочени към емиграция и придобиване на работен опит.

CELTS е признат от повечето академични институции в Австралия, Велика Британия, Ирландия, Канада, Нова Зеландия и Южна Африка, над 3000 академични институции в САЩ и различни професионални организации из целия свят. Също е изискване за емиграция в Австралия и Нова Зеландия. Валидността на този сертификат е две години.

По време на курса за подготовка за IELTS, Вие ще придобиете нужните знания и умения за успешно преминаване на изпита, ще повишите самоувереността си при използване на английския език – говоримо и писмено и ще усъвършенствате лексиката и граматиката си.