Бизнес английски – ниво B2


Business English - Upper Intermediate
Add_a_little_bit_of_body_text_2_

Курсът по бизнес английски – ниво B2 (Upper Intermediate) в angliiskiezik.bg се провежда по системата Business Result на издателство Oxford Press.

Курсът се състои от 16 урока (UNITS). Във всеки един урок са включени видео и аудио материали, упражнения и Case study/Activity, чрез които се набляга на развиване и усовършенстване на четирите умения: слушане, говорене, писане и четене. Към обучението е включено и онлайн учебно помагало за допълнителни упражнения.

Текстовете са интересни, съвременни и интригуващи, което привлича и задържа вниманието на учащите.

Заглавията на уроците в учебника за ниво В2 са следните:

 1. First impressions (Първо впечатление)
 2. Motivation (Мотивация)
 3. On schedule (По график)
 4. New ideas (Нови идеи)
 5. Customer service (Обслужване на клиенти)
 6. Ethical business (Бизнес етика)
 7. Making decisions (Взимане на решения)
 8. Outsourcing (Аутсорсинг)
 9. Employees (Служители)
 10. New business (Нов бизнес)
 11. Communications (Комуникации)
 12. Change (Промяна)
 13. Facts and figures (Факти и фигури)
 14. Culture (Култура)
 15. Performance (Изпълнение)
 16. Career breaks (Творчески отпуск)

Ключови елементи в обучението:

Видео материалите, включени в учебника внасят светът на бизнеса в класната стая. Всеки урок включва видеоклип, който би могъл да се използва като отправна точка за последваща дискусия; спомага за успешно развитие на уменията за слушане и говорене;

Обучението гарантира усвояването на умения и възможност за употреба и упражнение на ясни стратегии в различни бизнес сценарии, като комуникация с доставчици, обслужване на клиенти, ежедневна интеракция с колеги и партньори и др. Работата с реални сценарии помага на курсистите да общуват уверено и свободно в различни ситуации, с различна аудитория. Фокусът е върху ключови изрази, чието усвояване води до обща дискусия чрез която курсистите практикуват новите си умения и познания по езика.

Онлайн учебното помагало дава възможност за самостоятелна подготовка с темпо, избрано от самия курсист. Този инструмент позволява на учителите да следят напредъкът на курсистите и да предоставя обратна връзка. 

Това обучение е подходящо за всички които имат текущо ниво B1 (Intermediate), без значение дали са учили бизнес английски преди, или не. Повече информация за бизнес английски може да прочетете тук.

Направете крачка към успеха си. Запишете се на бизнес английски, разрушете езиковата бариера и влезте в интернационалните бизнес среди.

Начална дата: 14.09.2015г.;

Интензивност: Понеделник – Сряда – Петък

Време: от 18:30 – 21:10 (3 учебни часа);

Продължителност: 99 часа;

Цена: 420 лв. (плащането може да се осъществи на две вноски или чрез разсрочено плащане към TBI).

За връзка с нас

София, ул. Николай Хайтов 2, вх.А, офис 1

тел.: 0700 16 004; 0878 135 286