Как да звучим интелигентно на английски език – 2ра част


Интелигентен речник - Част 2
Интелигентни думи

Представяме ви част 2 от поредицата ни “Kак да звучим интелигентно на английски”.

Осемте думи лесно биха могли да бъдат заменени с по-прости синоними, но ви съветваме да направите обратното. Научете тези думи и ги използвайте в подходящия момент, в разговор от ежедневието, по време на работна среща или докато изнасяте презентация пред публика. Гарантираме ви, че думите ви ще бъдат чути.

1. Supreme[su:´pri:m] (прилагателно) – върховен, най-висш;

Употреба – Romas was detached and unreadable, the supreme warrior prince.

2. Loathe – [louð] (глагол) – ненавиждам, мразя, отвращавам се от;

Употреба – I loathe these horrible roads, but I love the places they take you.

3. Cachinnate – [´kæki¸neit] (глагол) - смея се гръмогласно;

Употреба – You could hear him cachinnate all the way across the park.

4. Piquant – [´pi:kənt] (прилагателно) – пикантен; остър;

Употреба – He gained some reputation as a writer of piquant and delicate poems.

5. Indubitably – [in´dju:bitəbl] (прилагателно) – несъмнен, неоспорим;

Употреба – But however indubitable that conclusion is, we must fight!

6. Alas – [ə´la:s] – Уви!

Употреба – But, alas, the danger was too great and I am not a brave man.

7. Recherché – [rəʃɛə´ʃei] (прилагателно) – необикновен, рядък, екзотичен, неординерен;

Употреба – Her vintage scarf was absolutely recherche.

8. Assiduous[ə´sidjuəs] (прилагателно) – усърден, прилежен, постоянен;

Употреба – That was very assiduous of you to finish those financial reports weeks ahead of schedule. 

Сигурно недоумявате колко синоними има в английския език… Трудно ще научим всички думи, дори невъзможно, но това не означава, че трябва да се отказваме…