Как да звучим интелигентно на английски език


Интелигентен речник
Как да звучим интелигентно на английски

Независимо дали искаме да впечатлим приятел, колега или шефът, на всички ни се случва да попадаме в ситуации, в които бихме искали да звучим по-интелигентни, по-ерудирани и остроумни от своя събеседник в англоговоряща среда (и не само).

Няколко важни неща, които трябва да запомните в подобни ситуации. Говорете ясно и точно. Поддържайте тона си равен, не шепнете и не повишавайте глас. В желанието си да бъдете чути може да предизвикате досада и раздразнение. Не говорете прекалено бързо. Имате много за казване. Чудесно! Говорете бавно, спокойно и отчетливо, за да внушите увереност в знанията си.

Старайте се да използвате правилна граматика. Не се притеснявайте да използвате клишета и често употребявани фрази. Изговаряйте думите правилно. Въпреки, че не говорите на майчиния си език е добре да следите за акцента и дикцията си, за да не рискувате да бъдете неправилно разбрани. В английския език съществуват не малко думи с еднакво звучене, но различно значение.

Стремете се да не използвате паразитни изрази и думи. Изчистете от изказа си “ъм” (umm), “значи”, (like) “в смисъл” (I mean) и др.

Ето и няколко английски думи, които непременно ще повишат стила ви на изразяване и безапелационно ще впечатлят аудиторията ви.

1. Еnnui [´ɔnwi:] – (прилагателно) – досада, скука;

Употреба – The presentation was so bad, in the end I was really ennuied

 2. Obfuscate [´ɔbfʌs¸keit] – (глагол) – затъмнявам, помрачавам; обърквам, смущавам

Употреба – Oh, please stop! Your explanations only serve to obfuscate and confuse.

3. Perfunctory [pə´fʌηкtəri] – (прилагателно) повърхностен, чисто външен, небрежен

Употреба – He completed the act in a perfunctory manner.

4. Tenuous [´tenjuəs] – (прилагателно) – слаб, тънък, дребен, незначителен

Употреба – We fight all the time now. Our tenuous relationship will probably  end soon.

5. Maudlin [´mɔ:dlin] – (прилагателно) – сълзлив, сладникъв (прен.) сантиментален

Употреба -  After a few glasses of wine she wrote a maudlin text message to her ex.

6. Еxacerbate [ik´sæsə¸beit] – (глагол) – изострям, усилвам, раздразвам

Употреба – He wanted desperately to put his arms around her but knew he’d just exacerbate the situation

7. Quixotic [kwik´sɔtik] – (прилагателно) – смешно романтичен, фантазьорски

Nobody believed the tiny girl would achieve her quixotic goal of making the basketball team.

8. Verisimilitude [¸verisi´mili¸tju:d] – (съществително) – правдоподобност, вероятност, възможност, допустимост

Even though Jеnny was telling a lie, she still managed to present her story with verisimilitude.

Успех в правенето на хубаво впечатление! ;)