Английски език – ниво C1/Advanced


Европейска езикова рамка
How good is your English

Според Европейската езикова рамка владеенето на английски език на ниво С1 – Advanced означава няколко основни неща:
– Умения за разбиране на широк спектър от специфични текстове и разпознаване на скрития смисъл в думите;
– Умения за свободно изразяване на идеи и мисли, спонтанно, без паузи и търсене на конкретни изрази;
– Умения за употреба на езика гъвкаво и ефективно в социалнa, академична и професионална среда;
– Умения за съставяне на отлично структуриран, подробен текст, подбирайки сложни теми и области;
Нека разгледаме уменията, с които трябва да се сдобием, за да можем да определим нивото си на владеене на английски като С1 през призмата на 4-те основни компонента: слушане, четене, писане и говорене.

Слушане
– Умения за отличнo разбиране на продължителна реч или разговор, дори в случаите когато липсва добра структура на изказа; умения за разбиране на телевизионни програми без усилие;

Четене
– Умения за разбиране на дълги и фактологически текстове; усет за пряка и преносна реч; умения за разпознаване на различни стилове; разбиране на специализирани публикации, съдържащи технически термини от различни области;

Говорене
– Умения за свободно и вярно изразяване на чувства и мисли; умения за свободна употреба на идиоми, специфични фрази и изрази; умения за точно предаване и преразказване на чужда реч;

Писане
– Умения за изразяване чрез добре структуриран текст; изтъкване на гледни точки и защитаване на позиции; умения за съставяне и водене на формална и неформална писмена комуникация; писане на есета, статии; формиране на собствен стил;

Ние от www.angliiskiezik.bg организираме курс по английски език, ниво C1 с начало 28.07.2015г.
За повече информация и записване обадете се на тел.: 0700 16 004.