Системата Business Result


Бизнес английски, ниво B1
Business English-book

Обучението ни по бизнес английски е насочено изцяло към усвояване и повишаване на презентационни и комуникационни умения за постигане на лекота и увереност при общуването в делова, англоговоряща среда.

Курсът се води по специализираната учебна система“Business Result” на престижното издателство OxfordPress.

Учебника за ниво B1 (Intermediate) е разделен на 16 UNITS (урока). Темите, които са засегнати в уроците са следните:

1. Working life (Работно ежедневие)
2. Projects (Проекти)
3. Leisure Timе (Свободно време)
4. Services & systems (Услуги и системи)
5. Customers (Клиенти)
6. Guests & visitors (Гости и посетители)
7. Security (Сигурност)
8. Working together (Работа в екип)
9. Logistics (Логистика)
10. Facilities (Работното място)
11. Decisions (Решения)
12. Innovation (Иновации)
13. Breakdown (Провал)
14. Processes (Действие)
15. Performance (Изпълнение)
16. Success (Успех)

Всеки урок (unit) представлява баланс от активности в четири практически посоки: Работа с думи (Working with words), Умения по бизнес комуникация (Business communication skills), Практика по говорене (Practically speaking), Работен език (Language at work).

Работа с думи (Working with words) включва изучаването и практикуването на нови думи, четене и слушане на бизнес-базирани теми от работното ежедневие.

Умения по бизнес комуникация (Business communication skills) представя ключови фрази и словосъчетания и набляга на точната им употреба в съответната ситуация.

Практика по говорене (Practically speaking) включва полезни ежедневни изрази за неформална комуникация делова комуникация по телефон, поща или по време на разговор. Набляга се на работа над произношение и изказ.

Работен език (Language at work) представя ключовата граматика от урока чрез преглед на наученото досега.

Всеки един урок включва и Case study/Activity, позволяващи прякото участие в реални ситуации на обучаващите се по време на всеки урок. Чрез употребата на интерактивни методи, като ролеви и симулационни игри, курсистите имат възможност да се “поразходят в обувките” на мениджър, изпълнителен управител; да получават и издават заповеди; да изготвят и представят бизнес проекти; да общуват с клиенти и партньори; да назначават служители; да разрешават конфликтни ситуации и много др. Основния фокус е върху употребата на специфичния бизнес език по време на уроците, за повишаване на увереността и ефективността за курсистите.

Системата “Business Result” на OxfordPress e насочена към езиковите и комуникационни нужди на работещите от всички нива в една организация. Светът на бизнеса става се по-интернационален и много хора, работещи в модерната, глобална среда днес прекарват не малко време, изпълнявайки ежедневните си задачи на английски език – общуване с колеги и партньори по телефона, чрез електронната си поща, социалните мрежи, по време на лични срещи, дискусии, работни конференции и командировки.

Поради широкия обхват на теми, практически и теоретически упражнения, курсът е подходящ и за студенти, чиято подготовка в специфичната област несъмнено би допринесла за подобряване на шансовете им за успешна професионална и социална реализация. Освен това групите на курсистите в нашият учебен център са малки, което дава възможност за индивидуален подход към всеки курсист от страна на преподавателя и проследяване на напредъка му по време на обучението.

Материалът съвсем целенасочено е ориентиран към упражнения, свързани с комуникацията и общуването, но е отделено и достатъчно място за писмени упражнения, преглед на бизнес публикации, представяне на бизнес идиоми, фрази и специфичен речник.

За въпроси и записвания обадете се на: 0700 16004